Una moneda amb un significat

una moneda amb un significat
L´altra cara de la moneda

L´altra cara de la moneda

El reportatge publicat a InfoLibre (https://www.infolibre.es/) a l’octubre de 2019 assenyala la #gramamoneda com un dels projectes que generen més expectació en l’àmbit nacional. Ens quedem en el fet que crear un sistema monetari alternatiu requereix altes dosis de creativitat i reajustaments constants. A l’Oficina Tècnica ens sentim plenament identificats amb aquesta afirmació  

Llegir mes
1 any de la #gramamoneda

1 any de la #gramamoneda

Un Circuit de Comerç Social (CCS) es caracteritza per utilitzar un sistema de pagament complementari a l’euro on els seus membres (empreses, associacions locals i ciutadans a títol particular) realitzen transaccions (pagaments i cobraments). En el cas de Santa Coloma de Gramenet ho fan de forma 100% electrònica, principalment a través del telèfon intel·ligent. Disposar d’un CCS local ampli i diversificat i emprar un  instrument de pagament propi i electrònic van permetre a l’Ajuntament de San...

Llegir mes
L’efecte multiplicador econòmic local: LM3

L’efecte multiplicador econòmic local: LM3

El mètode del multiplicador local LM3, elaborat per la New Economics Foundation, serveix per a mesurar l’impacte econòmic local, tot analitzant la relació existent entre la inversió local o despesa municipal i el conjunt d’increments que es produeixen en la renda del sistema. Permet acotar una àrea econòmica concreta en funció de l'interès de la recerca, des d’un barri fins a tot un país. El principi bàsic del LM3 és l’avaluació de la circulació de diners a l’economia local a partir de t...

Llegir mes
Si a tots els grans avenços els hi cal el seu temps, a la #monedalocal #gramamoneda ja li ha arribat el seu moment.

Si a tots els grans avenços els hi cal el seu temps, a la #monedalocal #gramamoneda ja li ha arribat el seu moment.

Després de més de 3 anys en circulació arriba una renovació de l’eina tecnològica que hi ha al darrere de la #gramamoneda. Aquest canvi ha obeït a la voluntat de millora i a la incorporació de nombroses aportacions que han anat realitzant els usuaris i usuàries al llarg d’aquest temps. Per això, el diumenge 24 de maig de 2020 es va efectuar un canvi tecnològic amb la idea de continuar incorporant millores a la moneda d’ús diari pensada per conviure amb l’euro i que només s’utilitza a Santa Co...

Llegir mes
Confiar en la moneda

Confiar en la moneda

Com vam passar del bescanvi a la moneda? És el mateix moneda que diner? Què són el bitcoin i el blockchain? I la divisa? El crèdit genera diners? Quin paper juga la moneda en la inflació? Té sentit crear monedes locals? https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/confiar-en-la-moneda/video/5768796/  

Llegir mes
6 mesos de la #gramamoneda

6 mesos de la #gramamoneda

La xarxa d’usuaris i usuàries del CCS de Santa Coloma de Garmenet que van dipositar la seva confiança en un instrument que facilitava interaccions econòmiques locals i que alhora generava les dades suficients per a afavorir una presa de decisions de qualitat, va materialtzar-se en una evolució molt positiva tal com ho anaven confirmant els resultats dels anàlisis que s’anaven realitzant. Els primers 6 mesos ja eren molt positius.  El punt de partida comparatiu partia dels estudis realitzats a...

Llegir mes
contacta moneda