Una moneda amb un significat

una moneda amb un significat
La #gramamoneda, una mesura contra la crisi

La #gramamoneda, una mesura contra la crisi

Las cerca de 700.000 gramas introducidas en el mercado a través del pago de subvenciones han originado un volumen de circulación de 2.540.730 gramas, lo que da cuenta que cada moneda local inyectada en el sistema ha circulado de media un total de 3,6 veces entre los miembros de la red social local. Durante el 2019 el efecto multiplicador de cada grama en circulación fue de 11. Noticia de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201010/483969318843/moneda-local-crisis.htm...

Llegir mes
L´altra cara de la moneda

L´altra cara de la moneda

El reportatge publicat a InfoLibre (https://www.infolibre.es/) a l’octubre de 2019 assenyala la #gramamoneda com un dels projectes que generen més expectació en l’àmbit nacional. Ens quedem en el fet que crear un sistema monetari alternatiu requereix altes dosis de creativitat i reajustaments constants. A l’Oficina Tècnica ens sentim plenament identificats amb aquesta afirmació  

Llegir mes
1 any de la #gramamoneda

1 any de la #gramamoneda

Un Circuit de Comerç Social (CCS) es caracteritza per utilitzar un sistema de pagament complementari a l’euro on els seus membres (empreses, associacions locals i ciutadans a títol particular) realitzen transaccions (pagaments i cobraments). En el cas de Santa Coloma de Gramenet ho fan de forma 100% electrònica, principalment a través del telèfon intel·ligent. Disposar d’un CCS local ampli i diversificat i emprar un  instrument de pagament propi i electrònic van permetre a l’Ajuntament de San...

Llegir mes
L’efecte multiplicador econòmic local: LM3

L’efecte multiplicador econòmic local: LM3

El mètode del multiplicador local LM3, elaborat per la New Economics Foundation, serveix per a mesurar l’impacte econòmic local, tot analitzant la relació existent entre la inversió local o despesa municipal i el conjunt d’increments que es produeixen en la renda del sistema. Permet acotar una àrea econòmica concreta en funció de l'interès de la recerca, des d’un barri fins a tot un país. El principi bàsic del LM3 és l’avaluació de la circulació de diners a l’economia local a partir de t...

Llegir mes
Si a tots els grans avenços els hi cal el seu temps, a la #monedalocal #gramamoneda ja li ha arribat el seu moment.

Si a tots els grans avenços els hi cal el seu temps, a la #monedalocal #gramamoneda ja li ha arribat el seu moment.

Després de més de 3 anys en circulació arriba una renovació de l’eina tecnològica que hi ha al darrere de la #gramamoneda. Aquest canvi ha obeït a la voluntat de millora i a la incorporació de nombroses aportacions que han anat realitzant els usuaris i usuàries al llarg d’aquest temps. Per això, el diumenge 24 de maig de 2020 es va efectuar un canvi tecnològic amb la idea de continuar incorporant millores a la moneda d’ús diari pensada per conviure amb l’euro i que només s’utilitza a Santa Co...

Llegir mes
Confiar en la moneda

Confiar en la moneda

Com vam passar del bescanvi a la moneda? És el mateix moneda que diner? Què són el bitcoin i el blockchain? I la divisa? El crèdit genera diners? Quin paper juga la moneda en la inflació? Té sentit crear monedes locals? https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/confiar-en-la-moneda/video/5768796/  

Llegir mes
contacta moneda