Una moneda amb un significat

una moneda amb un significat
L’efecte multiplicador econòmic local: LM3

L’efecte multiplicador econòmic local: LM3

El mètode del multiplicador local LM3, elaborat per la New Economics Foundation, serveix per a mesurar l’impacte econòmic local, tot analitzant la relació existent entre la inversió local o despesa municipal i el conjunt d’increments que es produeixen en la renda del sistema. Permet acotar una àrea econòmica concreta en funció de l'interès de la recerca, des d’un barri fins a tot un país. El principi bàsic del LM3 és l’avaluació de la circulació de diners a l’economia local a partir de t...

Llegir mes
Si a tots els grans avenços els hi cal el seu temps, a la #monedalocal #gramamoneda ja li ha arribat el seu moment.

Si a tots els grans avenços els hi cal el seu temps, a la #monedalocal #gramamoneda ja li ha arribat el seu moment.

Després de més de 3 anys en circulació arriba una renovació de l’eina tecnològica que hi ha al darrere de la #gramamoneda. Aquest canvi ha obeït a la voluntat de millora i a la incorporació de nombroses aportacions que han anat realitzant els usuaris i usuàries al llarg d’aquest temps. Per això, el diumenge 24 de maig de 2020 es va efectuar un canvi tecnològic amb la idea de continuar incorporant millores a la moneda d’ús diari pensada per conviure amb l’euro i que només s’utilitza a Santa Co...

Llegir mes
Confiar en la moneda

Confiar en la moneda

Com vam passar del bescanvi a la moneda? És el mateix moneda que diner? Què són el bitcoin i el blockchain? I la divisa? El crèdit genera diners? Quin paper juga la moneda en la inflació? Té sentit crear monedes locals? https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/confiar-en-la-moneda/video/5768796/  

Llegir mes
6 mesos de la #gramamoneda

6 mesos de la #gramamoneda

La xarxa d’usuaris i usuàries del CCS de Santa Coloma de Garmenet que van dipositar la seva confiança en un instrument que facilitava interaccions econòmiques locals i que alhora generava les dades suficients per a afavorir una presa de decisions de qualitat, va materialtzar-se en una evolució molt positiva tal com ho anaven confirmant els resultats dels anàlisis que s’anaven realitzant. Els primers 6 mesos ja eren molt positius.  El punt de partida comparatiu partia dels estudis realitzats a...

Llegir mes
Pensa en la higiene del teu dispositiu

Pensa en la higiene del teu dispositiu

La salut de l’equip de la #gramamoneda, la dels membres de la xarxa,  proveïdors i persones en general és de vital importància, per això, donades les circumstàncies, des de l’Oficina Tècnica de la Grama continuarem oferint un acompanyament de forma remota a través de l’e-correu gramamoneda@gramamoneda.cat   Us agraïm la comprensió i aprofitem per informar que l’ADICAE, l'Associació de Consumidors més gran d'Espanya després de la OCU, demana al Govern "Eliminar cualquier restricción a l...

Llegir mes
Seguim internacionalitzant-nos

Seguim internacionalitzant-nos

Ens han visitat una trentena de persones, entre professors i estudiants del International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University (Rotterdam) per conèixer de primera mà el funcionament de la #gramamoneda.   Els membres de l’Oficina Tècnica vàrem realitzar una completa explicació sobre el funcionament de la #gramamoneda abans de pagar directament el dinar al restaurant Santa Lola Brasa & Burguers. El cafè que van prendre al mercat de Sagarra va completar la millor forma de mo...

Llegir mes
contacta moneda