Al TN vespre del dia 11/01/2021 van fer saber a tothom que la crisi actual ha tornat a posar sobre la taula la utilitat social de les monedes locals. Per això es destaca que la #gramamoneda vehicula bona part de les subvencions a les entitats a través d'aquesta moneda amb l'objectiu que es quedin a la ciutat i repercuteixin en el comerç local.

Pots veure el vídeo directament des de TV3:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/valor-afegit-moneda-local-per-protegir-el-comerc-de-proximitat/video/6078317/