LA #GRAMAMONEDA PREN IMPULS L’ANY DE LA COVID-19


Durant l’any 2020, en plena irrupció de la pandèmia de la Covid-19, la #Gramamoneda ha circulat més que mai, generant un volum d’1.204.552,31 Grames en pagaments dins del teixit comercial i productiu de Santa Coloma de Gramenet, el que suposa un 13,34% més que el 2019.

En un any de gran afectació de les economies locals pel context de crisi sanitària, la #monedalocal #Gramamoneda es consolida com a eina de present i sobretot de futur, per a preservar el teixit productiu de la ciutat i crear un entorn econòmic i social més resilient.

En el global, durant el període que va de 2017 a 2020, el 88,92% de la despesa que l’Ajuntament fa en Grames amb el pagament de subvencions es queda en forma de consum a comerços i empreses de Santa Coloma (abans era només el 29,12%).

De les 914.764,97 Grames injectades, mitjançant el pagament de subvencions, s’ha generat un volum de circulació de 3.365.276,85 Grames, és a dir, cada #Gramamoneda invertida en el Circuit ha circulat de mitjana 3,68 vegades dins del teixit econòmic i social de la ciutat. Això es tradueix en un total de fins a 38.853 transaccions, que suposen 38.853 interaccions comercials, i socials, entre un venedor i un comprador.

Es fomenten així les relacions socials vinculades als circuits curts de comerç, amb la #monedalocal #Gramamoneda com a eina d’impuls perquè el diner de Santa Coloma es quedi i circuli més vegades i durant més temps dins del teixit comercial i econòmic de Santa Coloma

Llegeix la noticia a L'Ajuntament informa