El reportatge publicat a InfoLibre (https://www.infolibre.es/) a l’octubre de 2019 assenyala la #gramamoneda com un dels projectes que generen més expectació en l’àmbit nacional. Ens quedem en el fet que crear un sistema monetari alternatiu requereix altes dosis de creativitat i reajustaments constants. A l’Oficina Tècnica ens sentim plenament identificats amb aquesta afirmació