Les monedes digitals locals s'han convertit en una eina per potenciar el comerç de proximitat

La #gramamoneda que utilitzen les empreses, entitats i particulars de Santa Coloma de Gramenet enceta el seu 6è any a tres nivells: col·lectiu, tot dinamitzant un sentiment de pertinença grupal; afavorint la participació ciutadana activa, responsable i participativa, i dinamitzant una economia de proximitat al servei de les persones. No en va, aquesta moneda va ser la primera que una administració pública va endegar a tot l'estat Espanyol vehiculant-hi part de la despesa pública.

Barcelona va ser la segona ciutat que va desenvolupar un projecte similar per afavorir la retenció de la despesa a 10 barris de la ciutat mitjançant els ajuts socials. El Rec, la seva moneda, és més jove, sí, però no per això menys destacable, ja que també interpel·la al sector comercial perquè la utilitzi en el seu benefici.

Amplia la noticia des del link de l'informatu de TVE:
Les monedes digitals locals s'han convertit en una eina per potenciar el comerç de proximitat