130.000 grames en ajudes per a projectes socials. 

5a edició d’aquesta convocatòria, que enguany disposa del pressupost màxim mai invertit, 130.000 grames, un 30% més que al 2020.

La Junta de Govern Local va aprovar l’1 de juny la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en grames per a projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l’economia social i solidària, en el marc del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma. Es tracta de la 5a edició d’aquesta convocatòria, que enguany disposa del pressupost màxim mai invertit, 130.000 grames, un 30% més que al 2020.

Poden demanar les subvencions totes les persones físiques i jurídiques que exerceixen activitats de comerç al detall, serveis i restauració en establiments ubicats en planta baixa, en parades de mercats municipals i en parades de mercats de venda no sedentària a Santa Coloma, i que compleixin criteris socials i de consum responsable.

L’import màxim de la subvenció és de fins a 5.000 grames (1 Grama té el valor d'1 Euro), i el termini de sol·licitud serà un mes des de l’obertura de la convocatòria (Previsió d’inici: principis de juny).

Com a requisit per a accedir a la subvenció cal participar a una de les següents sessions de formació tècnica i administrativa:

8 de juny (11 h)
9 de juny (15 h)
15 de juny (15 h)
16 de juny (11 h)

Enllaç: https://meet.jit.si/SubvencionsEconomiaSocial2021