Any rere any, i el 2021 n'és un altre exemple, els resultats de la #Gramamoneda han superat totes les previsions.
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va endegar el 2014 els treballs per implementar la seva moneda i des del 2016 disposa de la #gramamoneda. L'avaluació del seu impacte ha estat una constant que també s'ha anat mantenint al llarg del temps, posant de manifest que la seva evolució ha sigut constant, sempre en clau positiva i a l’alça. Els indicadors ho demostren clarament. Tot plegat, ha estat possible per molts motius, però bona part de l'èxit s’explica en els estudis analítics que s'han anat desenvolupant i que es poden consultar en tota la seva extensió i profunditat a l'apartat de Normativa i Documents del web de la #gramamoneda. 
 
L'acceptació amb normalitat i la utilització amb naturalitat dins de Santa Coloma ja no sorprèn i, tot i que hi ha entitats i persones que a títol particular la fan servir en el seu dia a dia, la seva singularitat rau en el fet que la major part dels usuaris i usuàries que l'utilitzen són empreses i comerços locals, fins al punt que actualment, la major part dels productes, serveis i coneixements més essencials ja es troben a la xarxa de la #gramamoneda. 
 
L'estudi complet es troba disponible en aquest enllaç i també es pot consultar amb un codi QR (només en català). 
Un resum en forma d'infografia també es pot descarregar en catalàcastellà, francès i anglès