El reconeixement és fruit d’un treball constant, convençut i sensible; de cuidar els detalls i sobretot d’estimar el que fas

Permeteu-nos introduir amb una història verídica que connecta amb el tarannà del restaurant Lluerna i el Barverat: L'any 1986 l’activista italià Carlo Petrini va organitzar una manifestació en contra de la construcció d'un establiment de menjar ràpid d’una coneguda cadena de franquícies americana, a Roma. Aquesta acció va donar com a resultat el naixement del moviment Slow Food.

El seu objectiu era el de defensar les tradicions regionals, la bona alimentació i el plaer gastronòmic, així com un ritme de vida lent. I després de tres dècades d'història, el moviment ha enfortit els vincles indestriables entre els nostres aliments, el nostre planeta, les persones i la cultura.
 
La tasca d’aquesta organització és la d’educar, crear criteri i que cadascú esculli per ell mateix, i es basa en una noció de qualitat dels aliments definida per tres principis interrelacionats: bons, nets i justos. Principis que s’agermanen amb l’amor a una gastronomia propera, cuidada, natural i compromesa que des de Santa Coloma de Gramenet porten a la pràctica i descriuen perfectament la filosofia que en Víctor i la Mar apliquen al Restaurant Lluerna i al Barverat.
 
Aliments bons basats en una alimentació saborosa i fresca de temporada agermanada amb la cultura local i nets, tant en la producció com en el consum perquè no perjudiquin el medi ambient, el benestar animal o la salut humana.
 
En aquest sentit, va ser d’allò més interessant escoltar les explicacions de la Marta Bermúdez sobre aspectes poc coneguts de la seva feina com són la reutilització dels envasos o la clara aposta per la no utilització de productes envasats d’un sol ús. I no menys destacable va ser aprendre sobre el sistema de reciclatge de l’aigua que fan servir, ja que el convenciment i compromís amb el malbaratament dels recursos finits forma part d’aquesta forma d’entendre el seu ofici.
 
AL RESTAURANT LLUERNA I AL BARVERAT HI HEM TROBAT UN RELAT COHERENT AMB VALORS I PRINCIPIS ARRELATS EN ALLÒ TAN CATALÀ QUE DIU: “FER LES COSES COM CAL”.
 
Com no pot ser d’altra manera, quan parlem de coherència, proximitat i valors, el Restaurant Lluerna i el Barverat estan fortament implicats en la realitat de la ciutat. Per això, bona part dels productes i serveis procedeixen d'empreses locals i els adquireixen amb la #gramamoneda, una moneda que també comparteix aquest mateix esperit.
 
Amb la #gramamoneda compren la matèria primera que els hi ofereix la Carnisseria Sant Ramon (vídeo) i l’Obrador de Gramenet. Els serveis informàtics els proporciona l’empresa Tau Informàtica (vídeo), el vestuari laboral l’adquireixen a l’empresa Dragon Laboral i aspectes tan necessaris com la gestió fiscal i laboral la tenen confiada a Demos advocats i assessors, mentre que l’empresa La Còpia Copisteria els hi soluciona en grames bona part de les necessitats d’impressió de material.
 
Al personal de la #gramamoneda ens ha emocionat especialment escoltar, a la part final d’aquest vídeo, l’agraïment de la Marta arran d’un modest acompanyament que vam realitzar durant la part més incerta de la pandèmia.
 
El restaurant Lluerna i el Barverat són coherents i confien en un projecte de proximitat, local i sostenible com és la #gramamoneda. Hi ha més informació en aquest vídeoL'Oficina Tècnica col·labora en les activitats que els usuaris i usuàries proposen d'acord amb les bases que podeu consultar en aquest enllaç