ELS PAGAMENTS DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL AMB LA #GRAMAMONEDA S' HAN INICIAT

El programa d'ajudes amb la #monedalocal a famílies en risc d'exclusió social i a persones vulnerables ha començat amb un primer pagament que dona cobertura a 196 famílies. Les ajudes van de 100 a 300 grames mensuals com a complement als ingressos familiars (1 #gramamoneda equival al valor d'1 euro). Mensualment, s'aniran incorporant més famílies al programa i podran gastar-les en una xarxa primària de 60 establiments col·laboradors que, al seu torn i en una segona onada, ho faran en les gairebé 500 empreses que des de fa ja sis anys han anat conformant una importantíssima xarxa local de productes, serveis i coneixements.

Més enllà de les xifres, amb la seva participació, afavoreixen el desenvolupament del comerç amb un enfocament social, dignifiquen la prestació social, amplien el seu accés mitjançant el pagament a la #gramamoneda, i promouen que la despesa es quedi a la ciutat.

Els resultats de la #gramamoneda s'actualitzen anualment en obert a:
https://lnkd.in/dCpfWdsw

Repercussió en mitjans de comunicació:
La Vanguardia
L'Ajuntament informa
El Periódico

Altres informacions:
Pàgina web de l'Ajuntament de Santa Coloma (1)
Pàgina web de l'Ajuntament de Santa Coloma (2)

www.gramamoneda.cat