Les empreses que utilitzen la #gramamoneda Augmenten la seva facturació

Almenys, així ho manifesten el 42,5% dels usuaris i usuàries de la #monedalocal que van contestar l'enquesta de notorietat de marca que es va realitzar els mesos de novembre i desembre de 2021 i gener de 2022  entre les 423 empreses integrants de la xarxa. Tanmateix, el 62,5% van manifestar que la clientela els havia augmentat.

Els enquestats van respondre diverses qüestions en relació amb la percepció que tenien del projecte de la #gramamoneda. Els resultats són prou significatius, ja que la valoració se situa en una franja positiva del 92,5% mentre que el grau de confiança en el seu futur arriba al 90%. Els sis anys de recorregut sens dubte que hi tenen molt a veure, però altres factors que han conformat aquest estat d'opinió se situen en la quantitat, diversitat i la sòlida estabilitat en el creixement de la xarxa empresarial d'usuaris i usuàries. Com es pot veure en el resum que acompanya aquest article, una vegada iniciat el projecte l'any 2016, des del 2017 fins a finals del 2021, l'increment d'empreses interessades a formar part del projecte ha tingut un augmentat constant del 14% de mitjana.

Altrament, han augmentat considerablement les múltiples fórmules per obtenir grames fins al punt que les subvencions a entitats i associacions locals ja no són el primer i únic mètode possible per aconseguir-les. Així, el 67,5% de les empreses que integren la xarxa de la #gramamoneda van manifestar que les primeres grames les van obtenir perquè van efectuar una venda directa, mentre que un 10% van efectuar un intercanvi d'euros per grames. Aquest darrer mètode de participació s'està popularitzant entre empreses "amigues" i sota l'empara i acompanyament personalitzat que es realitza des de l'Oficina Tècnica de la #gramamoneda

I no és menys significatiu que les empreses gastin les seves grames majoritàriament com una despesa personal a partir del cobrament de part de la seva nòmina en la #monedalocal de Santa Coloma. Així ho manifesten el 60% de les respostes rebudes. Tot i que no és d’estranyar, perquè més de 400 empreses garanteixen una oferta de productes, serveis i coneixements suficient per satisfer la majoria de necessitats de qualsevol àmbit, de l'individual o el familiar quotidià. Però encara més, el 35% de les empreses que han respost a l'enquesta han assegurat que troben els proveïdors suficients a Santa Coloma on poden pagar en grames

La pròxima enquesta de notorietat es durà a terme entre els mesos de novembre i desembre de 2022 i gener de 2023 i permetrà efectuar comparatives sobre l'evolució de la #monedalocal de Santa Coloma.

Contacta amb l'Oficina Tècnica de la #gramamoneda per rebre més informació dels mètodes per aconseguir la #gramamoneda i poder començar a participar del projecte de #monedalocal de Santa Coloma de Gramenet.