El mètode del multiplicador local LM3, elaborat per la New Economics Foundation, serveix per a mesurar l’impacte econòmic local, tot analitzant la relació existent entre la inversió local o despesa municipal i el conjunt d’increments que es produeixen en la renda del sistema.
Permet acotar una àrea econòmica concreta en funció de l'interès de la recerca, des d’un barri fins a tot un país.

El principi bàsic del LM3 és l’avaluació de la circulació de diners a l’economia local a partir de tres onades de despesa.
El coeficient LM3 s’obté sumant les tres onades de despesa i dividint el resultat per la inversió inicial o primera onada. Aquesta operació proporciona un coeficient que indica la mesura en què la despesa inicial es gasta i es reinverteix a l’economia local.