Com vam passar del bescanvi a la moneda? És el mateix moneda que diner? Què són el bitcoin i el blockchain? I la divisa? El crèdit genera diners? Quin paper juga la moneda en la inflació? Té sentit crear monedes locals?

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/confiar-en-la-moneda/video/5768796/