La xarxa d’usuaris i usuàries del CCS de Santa Coloma de Garmenet que van dipositar la seva confiança en un instrument que facilitava interaccions econòmiques locals i que alhora generava les dades suficients per a afavorir una presa de decisions de qualitat, va materialtzar-se en una evolució molt positiva tal com ho anaven confirmant els resultats dels anàlisis que s’anaven realitzant. Els primers 6 mesos ja eren molt positius. 

El punt de partida comparatiu partia dels estudis realitzats abans de la posada en funcionament de la Grama. En aquesta fase prèvia es va detectar que un 56,10% de certes subvencions concedides en euros es gastaven majoritàriament fora de la ciutat,  mentre que únicament un 29,12% es quedava a Santa Coloma de Gramenet i, la resta, un 12,78%, no se sabia on anava.

En aquest marc es va apostar per la creació de la moneda de la ciutat, equivalent a l’euro, i es va dissenyar la xarxa d’empreses i associacions de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma) la qual es va emparar normativament en un reglament municipal, alhora que el nom de la moneda (Grama) va sorgir d’un procés participatiu ciutadà.

D’aquesta manera el CCS Santa Coloma va començar a evitar les fuites de diner de la ciutat i afavorir l’augment de l’efecte multiplicador de la despesa pública. En concret es va vincular la moneda a determinades subvencions de les àrees de comerç, cultura i esports. D’aquesta forma la Grama només podia utilitzar-se dins la xarxa d’empreses del circuit.