Preguntes freqüents:


Una potent xarxa local que permet establir relacions, adquirir valors i principis basats en la confiança entre iguals; que utilitza una eina inclusiva, innovadora i pròpia de Santa Coloma de Gramenet en forma de moneda.

L'Ajuntament de Santa Coloma és el responsable de l'emissió de la #gramamoneda. Ho fa mitjançant el pagament de part de la despesa pública de subvencions o compres a proveïdors perquè tinguin una repercussió directa en el comerç local.

Els usuaris i usuàries responen a qüestions que alguna vegada et deus haver preguntat en 30 vídeos .
Clica damunt els enllaços (1) i (2) per accedir-hi

Imaginem el pagament amb la #gramamoneda de part d'una subvenció a una entitat d'esports i que aquesta entitat compra samarretes a una botiga adherida a la xarxa; la titular d'aquesta botiga la utilitza per pagar el menú del restaurant del costat que, a la vegada, la utilitza també per comprar als comerços de Santa Coloma... I així successivament!

D'aquesta manera, els diners dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat, en forma de #gramamoneda, circulen durant més temps localment, la qual cosa afavoreix el desenvolupament del nostre comerç i teixit empresarial.

Els principals beneficis són: més facturació, més vendes, més fidelització dels consumidors i més visibilitat comercial. I, per descomptat, el reforç dels vincles del sector comercial amb el desenvolupament de la ciutat.

És un instrument que estimula la demanda interna, incentiva la propensió al consum de productes locals i conseqüentment, el manteniment de llocs de treball. En un àmbit més pràctic totes les empreses, entitats i comerços usuaris i usuàries de la #gramamoneda:

1.- Reben periòdicament i en exclusiva un butlletí informatiu amb notícies, dades, comunicats i informació variada en relació amb el seu sector o activitat i la #gramamoneda. A voltes, aquest butlletí es publica a les xarxes socials Twitter i Instagram per a coneixement del públic en general.

2.- Apareixen al mapa de comerços, empreses i entitats i al llistat sectorial associat. A més de la ubicació, el llistat inclou aportacions i comentaris de caràcter personal sobre la #gramamoneda. Es pot visualitzar des de l'enllaç On gastar la #gramamoneda?  

3.- Disposen de l'apartat de Notícies per informar d'activitats singulars relacionades amb la #gramamoneda

4.- Disposen de les xarxes socials oficials de la #gramamoneda per difondre i comunicar informacions relacionades amb la seva pertinença a la xarxa. Les xarxes socials de la #gramamoneda són força actives en la promoció i difusió del projecte entre els seus membres i el públic en general. Les més utilitzades són Twitter i Instagram, i en menor mesura Facebook.  

5.- “Disposen del servei d’acompanyament professional i personalitzat de l’Equip Tècnic de Comerç de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que els ajuda en la creació de vincles de proximitat per l'adquisició de productes, serveis i coneixements amb la #gramamoneda i, alhora, amb les sol·licituds d'adquisició dels productes, serveis o coneixements que s'ofereixen a l'interior de la xarxa. 

6.- Formen part d'un ecosistema local conegut que anualment reporta un creixement econòmic sostingut i en constant evolució a l'interior de la ciutat. Aquesta informació es troba disponible i és accessible per a consulta i descàrrega a l'apartat Normativa i documents.

7.- De forma voluntària participen proactivament d'activitats de promoció personalitzada de la seva activitat en relació amb la #gramamoneda. Les bases de participació es faciliten únicament a les empreses i entitats membres de la xarxa de la #gramamoneda prèvia sol·licitud a l'e-correu monedalocal@gramamoneda.cat .

8.- Aporten valor a la resta de membres de la xarxa i obtenen el reconeixement individual i col·lectiu en forma de més activitat social i econòmica real.

9.- La garantia que proporciona la regulació aprovada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet del dipòsit segur i fiable dels euros que circulen en forma de #gramamoneda per l'interior de la xarxa.

10.- Finalment, l’Equip Tècnic de Comerç de l’Ajuntament de Santa Coloma posa a disposició de tots i totes les usuàries la seva experiència i millor disposició perquè les empreses, entitats i comerços de Santa Coloma de Gramenet optimitzin el seu benefici i obtinguin el millor posicionament a l'interior la xarxa de la #gramamoneda.

La #gramamoneda complementa l'euro, no el substitueix, però ajuda directament als comerços de Santa Coloma a fidelitzar clients i facturar més.

El mateix que l'euro: 1 grama = 1 euro

Sí. L'Ajuntament garanteix que la #gramamoneda és convertible en euros. 

D'aquesta manera tota la #gramamoneda que circula per la xarxa d'usuaris i usuàries està emparada per la mateixa quantitat d'euros dipositats en un compte restringit de titularitat municipal.

Tant l'euro com la #gramamoneda són Instruments que serveixen per fer operacions de compra i venda de productes, serveis i coneixements.

Les empreses, entitats i particulars de Santa Coloma de Gramenet utilitzen la #gramamoneda mitjançant unes regles pròpies.

Es poden consultar i descarregar des de l'apartat Normativa i documents

Sí, i es poden consultar al Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet. 

Si en vols consultar un resum, ves a la pestanya "Normativa i documents".  

La #gramamoneda és digital. Els pagaments es fan mitjançant un telèfon mòbil, una tauleta digital o a través d'un PC amb connexió a Internet.

En format digital els pagaments es realitzen fins al cèntim, de manera que no hi ha necessitat de tornar cap canvi.
 

No. Es tracta d'un sistema gratuït pel que fa a l'import econòmic, si de cas, es valora que aquesta gratuïtat es retorni amb l'intangible d'una implicació activa per part dels usuaris i les usuàries

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet garanteix i assegura el correcte funcionament de la #gramamoneda mitjançant l’Equip Tècnic de Comerç oferint suport i acompanyament a tots els usuaris i usuàries..

Pots contactar a través de l'e-correu: monedalocal@gramamoneda.cat

Sí, es clar.

No és el més habitual ni el més convenient perquè alenteix la circulació de la #gramamoneda, però en determinats sectors o compres en què la quantitat sigui significativament elevada es recomana pactar entre comprador i venedor el pagament d'una part en #gramamoneda i una altra en euros.

Els usuaris i usuàries de la #gramamoneda poden sol·licitar exemples de comptabilització emprant l'e-correu monedalocal@gramamoneda.cat
 

El terminal de pagament no genera cap tiquet, però es pot visualitzar l'extracte de totes les transaccions al compte en línia en qualsevol moment. Les transaccions queden registrades de forma permanent. 

Al final del dia, la setmana o el mes, podeu visualitzar al vostre terminal la relació de tots els pagaments rebuts i efectuats i fins i tot imprimir-los 

Els usuaris i usuàries de la #gramamoneda poden sol·licitar els exemples de comptabilització emprant l'e-correumonedalocal@gramamoneda.cat
 

Si el compte del vostre client no té prou crèdit, es rebutjarà el pagament.

Amb la #gramamoneda, no hi ha risc de pagaments endarrerits.

Els usuaris i usuàries de la #gramamoneda poden sol·licitar un document amb els exemples de comptabilització a través de l'correu monedalocal@gramamoneda.cat

La #monedalocal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és un projecte viu i en constant evolució.

A 31 de desembre de cada any s'elabora una anàlisi en profunditat del seu estat i les dades obtingudes es publiquen en obert per a coneixement general. 

Tots els estudis i treballs publicats sobre l'estat i evolució del projecte es poden consultar i descarregar a l'apartat Normativa i documents / Estudis sobre l’estat i evolució de la #gramamoneda

I tant, descarregat els logos oficials de la #gramamoneda i fes-ne l'ús que millor et convingui per promocionar el teu establiment. 

Pots incorporar-lo a les teves factures i rebuts, al tiquet de caixa, a la pàgina web, a les teves publicacions i als comunicats de les teves xarxes socials. De ben segur que hi trobaràs utilitat.

Descarrega'ls des de logos oficials #gramamoneda 

FAQs